Onze opdracht

Het kinderdagverblijf Youpibugs heeft als opdracht kinderen op te nemen vanaf 3 maanden tot de toelating op school.

We bieden een opvoedend en gestructureerd dagschema aan, bestaande uit verrijkende en afwisselende activiteiten die opgezet worden door een gekwalificeerd team en gericht zijn op een harmonische ontwikkeling van de verschillende bekwaamheden van de kinderen, zowel op cognitief, affectief en creatief als op fysiek en sociaal vlak.
We bieden dus een opvang aan in dienst van het kind door het zelfvertrouwen te geven en zijn zelfstandigheid te bevorderen zodat het zich dankzij een goed aanpassingsvermogen en een positieve zelfachting ten volle kan ontplooien.

We ondersteunen ook dagelijks de ouders en beantwoorden al hun vragen zo goed mogelijk en binnen de grenzen van onze competenties.