Dagschema van de grote

Onthaal van de kinderen / Vrij spel / 9 u : indeling in groepen
-

Tussendoortje
-

Maaltijd
-

Luier wisselen – Aankleden – Vrij spel
-

Vieruurtje
-

Georganiseerde activiteiten naargelang thema en seizoen / Workshops / Buitenactiviteit / Vrij spel
-

Luier wisselen en vrij spel in afwachting van de komst van de ouders
-

Related posts