Kom bij de Youpibugs Familie!

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat er vanaf september nog steeds ruimte beschikbaar is bij Youpibugs,
en we kijken ernaar uit om nieuwe avonturiers te verwelkomen in onze familie.

Wat maakt ons speciaal

Bij Youpibugs wordt elk kind vertroeteld, aangemoedigd en ondersteund in zijn ontwikkeling.
Ons toegewijde team creëert een veilige en stimulerende omgeving waar je kind kan groeien, leren en bloeien.

Reserveer vandaag nog je plek!
Plaatsen zijn beperkt!

Neem vandaag nog contact met ons op om een plekje te reserveren voor jouw kleine schat bij Youpibugs.
We kijken ernaar uit om je in onze familie te verwelkomen en de wonderlijke reis van de vroege kindertijd met je te delen!

 

Beste (toekomstige) ouder,

Welkom op onze website.

Het kinderdagverblijf Youpibugs is gevestigd te Elsene, in een groot pand niet ver van de Europese instellingen, en het biedt plaats aan 27 kinderen, verdeeld over 3 groepen, vanaf de prilste babytijd tot het begin van de kleuterschool.

Door het beperkt aantal kinderen straalt het kinderdagverblijf een familiale, hartelijke en geruststellende sfeer uit die noodzakelijk is voor een stevige basis.
Deze plek is inderdaad uniek in zijn genre en wij zullen allemaal bijdragen aan de eerste ontdekkingen van uw kind, aan zijn ontplooiing, de ontwikkeling van zijn intelligentie, van zijn vermogens en zijn mogelijkheden.
U kunt op deze webstek kennis maken met het verhaal van het kinderdagverblijf en zijn pedagogische principes, met de kwaliteit van het onthaal dat al onze actoren voor ieder kind en zijn familie voor ogen hebben.

0
Employees
0
Tot. Years Exp
0
Hours of fun
0
Babys

Pedagogisch project

Sereniteit bij de ouders evenals een harmonische teamgeest en een bevoorrechte omgeving zijn voor ons essentieel omdat het kind het belangrijkste interessepunt en de ‘motor’ vormt van de leefwereld bij Youpibugs.
Onze bestaansreden is gebaseerd op onze fundamentele waarden als daar zijn:

Respect

Respect of eerbied wordt uitgedrukt door tolerantie ten aanzien van verschillen, zowel bij het kind als bij de volwassenen.
Het pedagogisch team zet zich in om de anderen zonder vooroordelen of beoordelingen te beschouwen.
De directie moedigt binnen het kader van haar pedagogisch opzet vrijheid van meningsuiting en van initiatief aan bij haar team.

Welzijn

Dat betekent de ontplooiing van de persoonlijkheid en het vertrouwen zowel van het kind als van de volwassene.
Het pedagogisch team zal een relatie opbouwen op basis van het plezier om te ontdekken en te leren.
De directie ijvert ervoor om de middelen en de talenten van elkeen tot ontwikkeling te laten komen en een motiverende werkomgeving aan te bieden.

Aanpassing

Het vermogen on zich aan te passen berust vooreerst op observatie. Voor het team en de directie betekent het een open geest te hebben ten aanzien van verscheidenheid.
Het vraagt voldoende soepelheid om andere ideeën, andere manieren van zien en doen te accepteren. Maar ietwat afstand nemen blijft primordiaal om de essentie in het achterhoofd te houden en blijk te geven van gezond verstand.

Communicatie

Communicatie vereist voor het pedagogisch team en de directie veel wederzijds begrip en het doorgeven van informatie op basis van een bereidheid om zich open te stellen voor de andere en voor dialoog.
Met een dagelijkse uitwisseling van informatie over de kinderen tussen de ouders en het pedagogisch team kunnen we verantwoorde zorg verzekeren, gebaseerd op vertrouwen en duidelijke communicatie.

Coherentie

Coherentie (of samenhang) is een evenwicht en harmonie aanreiken tussen weten, kunnen en zijn.
Het pedagogisch team werkt volgens een gemeenschappelijke visie en met teamgeest op basis van de pedagogische richtlijn die een logisch en eengemaakt vormt.
De directie geeft de gedragslijn aan, ze bewaart en verzekert de continuïteit van deze gemeenschappelijke visie.