Het team

De kinderen worden omkaderd door een team van professionelen die tweetalig zijn en in voldoende aantal bicultureel om activiteiten mogelijk te maken.

Het team bestaat uit:

    • de directeur/directrice, verantwoordelijk voor de administratieve en technische leiding van het kinderdagverblijf
    • een directrice verpleegster, verantwoordelijk in het pedagogisch team voor het eerste contact met de ouders, de organisatie van het kinderdagverblijf en het vlotte verloop van de dag;
    • 4 kinderverzorgsters die Engels, Frans, Duits en/of Nederlands spreken.

Alle kinderverzorgsters zijn gediplomeerd en bevoegd en in adequaat aantal aanwezig volgens de geldende reglementering. Bovendien volgen ze geregeld bijscholing georganiseerd door Kind en Gezin.

U krijgt de gelegenheid om nog vóór het begin van de opvang een onderhoud te hebben met de kinderverzorgster van uw kind. Het is de gelegenheid om u te leren kennen en uiteraard om een eerste contact te hebben met uw kind. Bij Youpibugs vormen ouders en kinderen onze absolute prioriteit. We proberen ons altijd zo soepel mogelijk op te stellen zonder het functioneren van de groep uit het oog te verliezen. Het is een kostbaar evenwicht dat het welzijn van uw kind en van zijn speelkameraadjes ten goede komt.
Ons team moet dus coherent en open zijn en in staat op zich aan nieuwe situaties aan te passen: daarom is de uitwisseling van ervaringen en ideeën tijdens de teambesprekingen zo belangrijk.

Overdag moet de beroepskracht borg staan voor het evenwicht tussen het leven in groep en de individuele benadering; er worden activiteiten in kleine groepjes georganiseerd zodat ook aandacht voor het individu mogelijk is.