Dagschema voor de middengroep

Onthaal van de kinderen / Vrij spel / 9 u : indeling in groepen
-

Tussendoortje
-

Georganiseerde activiteiten / workshops / buitenactiviteit / vrij spel / slaapje indien aangevraagd
-

Luier wisselen en voorbereiden op middagslaap, vrij spel
-

Middagslaap voor het merendeel van de kinderen
-

Geleidelijk ontwaken van de kinderen, luier wisselen, vrij spel
-

Vieruurtje
-

Georganiseerde activiteiten / workshops / buitenactiviteit / vrij spel
-

Luier wisselen / Weerzien en vertrek van de kinderen / Vrij spel / Slaapje indien aangevraagd / Verzamelen van de kinderen om 17.45 u
-

Related posts